Opening the Heart läs mer


OPENING THE HEART


läs merVi kommer att undersöka hur vi förhåller oss till vår sårbarhet och kraft.


Misstrosåret visar att vår kraft är i obalans.

När vår kraft är i balans har vi integritet. Det finns en självklarhet i vårt sätt att vara, att stå upp för oss själva och att säga ifrån och sätta gränser. Vi möter andra med samma respekt.


Sann tillit är motsatsen till misstro. Den är inte beroende av andra eller yttre förhållanden.

När vi har tillit till oss själva och våra signaler vågar vi öppna vårt hjärta.


Första steget är att tillåta och acceptera vår rädsla, våra trauma.

Att vara närvarande för oss själva i det sårbara väcker den polen av kraften vi kallar det feminina. Att stanna upp, bli medveten om våra överlevnadsstrategier, känna de känslor som finns inunder och hur de uppstod.

Det andra steget är att ta risker, små och meningsfulla, vilket ökar kraftens andra pol den maskulina.


Under livets gång möter vi många utmaningar. Ibland handlar det om att acceptera det som sker och ibland handlar det om att möta utmaningen och använda den inre kraften vilket gör att den ökar.

När vi börjar uppskatta svåra upplevelser som när vi känner oss svikna eller går igenom förluster eller känner oss övergivna och förstår meningen med dem ökar tilliten till livet, till oss själva och till andra.