SJÄLVKÄRLEK Inner Judge & Inner Child and beyond


SJÄLVKÄRLEK 

Inner Judge & Inner Child

and beyond

 

Helgkurs 3-5 april


"Barnet - varje barn runt jorden, i alla samhällen - tvingas att förneka sin varelse, tvingas att acceptera andras åsikter om sig. Varje barn föds i ett totalt accepterande av sig själv som det är. Varje barn föds med stor kärlek för sig själv, det har självkärlek, självrespekt därför att det ännu inte är ett sinne." OSHO


I denna kurs möter vi det största hindret mot att älska oss själva.

Trots att vi under en längre tid arbetat med det sårade inre barnet kan det ibland kännas som vi sitter fast.


Att må dåligt är att vara identifierad med det sårade inre barnet.
Det är tydligt.
Det som hindrar oss från att älska oss själva är främst en inre kritiker som ständigt attackerar oss.
Det är mindre tydligt då vi är vana vid attackerna.


Kritikern får sin kraft av att vi lyssnar på den.
Det inre barnet lyssnar hellre på en aggressiv kritiker än att känna sig ensam.

Att möta ensamhet innebär kanske att känna tomhet, att ingen var där då eller att ingen lyssnade.
Istället för att fylla tomheten med beroenden eller aktiviteter behöver man gå tillbaka och känna.

Problemet är inte känslorna utan den växelvisa identifikationen med den inre kritikern och det inre sårade barnet.


I kursen utforskar vi kritikern, hur den skapats, dess kraft och lär oss praktiska steg för att sätta den på plats. Teoretiska moment blandas med parövningar, guidningar och meditationer.