Familjekonstellation


      FAMILJEKONSTELLATION


        Familjekonstellation är ett kraftfullt och kärleksfullt arbete för dig och ditt system

        vare sig du ställer upp en konstellation eller är representant i andras konstellationer.

        Den underliggande dynamiken utforskas.

        Metoden kan användas även på problem som gäller arbete,

        relationer & anknytningsproblem samt inre-barn problematik.


        Information 

        Datum se kalender.

        Anmälan: Boka din plats genom att sätta in 300 kr/konstellation och 100 kr/representant på

        pg 410 41 63-3 Arpana Sonnsjö eller via Swish på 0722-330788. Ange ditt namn,

        datum för kurs, mailadress samt mobilnr. Vid ev avbokning får man inte tillbaka anm.avgiften.

        Vid avbokning senare än 24 tim innan betalas hela avgiften.


                      

Copyright © All Rights Reserved