Familjekonstellation


      FAMILJEKONSTELLATION


        Familjekonstellation är ett kraftfullt och kärleksfullt arbete för dig och ditt system

        vare sig du ställer upp en konstellation eller är representant i andras konstellationer.

        Den underliggande dynamiken utforskas.
        Dysfunktioner i den nuvarande eller i den ursprungliga familjen blir synliga.
        Metoden kan användas även på problem som gäller arbete,

        relationer & anknytningsproblem samt inre-barn problematik.


        Familjen är ett system och liksom varje system styrs av vissa lagar eller principer.
        Dessa principer styr individernas beteenden och är oftast omedvetna. Varje medlem har en specifik plats och samma rätt att tillhöra systemet.

        Varje individ som tillhör systemet är energimässigt närvarande och påverkar de andra även om man är frånvarande beroende på död, utfrysning,

        separation eller andra svåra öden. Denna naturliga ordning störs ofta när viktiga händelser hemlighålls eller när individer på ett ojust sätt utesluts eller

        när de som dött för tidigt inte sörjs. Individer som kommer in senare, även mycket senare, kan omedvetet identifiera sig med de känslor och öden som

        dessa var upptagna av utan att förstå varför och uppleva svåra öden eller djupa problem. 


        Information 

        Datum se kalender.

        Anmälan: Boka din plats genom att sätta in 300 kr/konstellation och 100 kr/representant på

        pg 410 41 63-3 Arpana Sonnsjö eller via Swish på 123 498 23 85. Ange ditt namn,

        datum för kurs, mailadress samt mobilnr. Vid ev avbokning får man inte tillbaka anm.avgiften.

        Vid avbokning senare än 24 tim innan betalas hela avgiften.