Ljus & Färghealing

LJUS & FÄRGHEALING

Färgpunktur - färghealing med ljuspenna


En modern teknik skapad av Peter Mandel www.esogetics.com.

ärgpunktur är en utveckling av akupunktur. Istället för nålar används ljus i olika färger.

Ljus är både energi och bärare av information, färg. Blockeringar i kroppsenergin, som på sikt leder till sjukdomar, medvetandegörs. Genom att i nuet möta och få en djupare insikt av det som var svårt då kan man släppa det. Kroppen börjar nu hela sig själv.


En individuell behandling börjar med ett diagnosticerande samtal och test av meridianpunkter. Behandlingen utförs på hela kroppen med en ljuspenna. Energiflödet balanseras. En behandling kan vara förebyggande och stimulera immunförsvaret,

ge ökad självkännedom, större avspändhet och närvaro i nuet.

En prova-på-behandling på 30 min ger en uppfattning om hur ljus & färghealing fungerar.

Generellt rekommenderas ett antal behandlingar i serie.

 


Specialbehandlingar

Paket 1: Prenatalbehandlingar, som löser upp chocker & trauma från fostertid & födelse, 5-10 ggr á 2 tim

Paket 2: Egyptisk initiering/ Transmitter Relay Insight Process, 13 behandlingar under 5 veckor för att upplösa och balansera de orsaker till fysisk och psykisk smärta som finns i kroppen. 3ggr á 1.5 tim, 10 ggr á 3-4 tim.

Paket 3: Konfliktlösning, som upplöser sjukdomsbildande mönster vid konflikter på cellnivå. Förebyggande och vid sjukdom. Minst 5 behandlingar.