Learning Love


  LEARNING LOVE

Sessioner för enskilda eller par


Learning Love är en metod skapad för att ge dig grundtillit och förmåga att skapa djupa, engagerade och varaktiga relationer. Den är utvecklad av Krishnananda Thomas & Amana Trobe. På ett mjukt, undersökande och samtidigt effektivt sätt återknyter du till dig själv och lär dig att förstå, acceptera och älska dig själv genom att

lära dig acceptera dig själv på djupet med all osäkerhet, rädsla och känslighet

sluta tro att du inte duger och börja uppskatta den du är och

lära dig hur du kan ha djup kärlek & intimitet i ditt liv - både med dig själv och andra.


I individuella sessioner kan man t ex i sin takt utforska sitt inre och bli medveten om djupare samband med tidigare erfarenheter. Det kan innebära att möta den nivå inom sig som kallas det inre sårade barnet, att utforska svårigheter i relationer eller att steg för steg ta sig igenom olevda erfarenheter för att åter knyta an till den du är.

Vid ett första möte märker du om detta sätt att arbeta stämmer för dig!

Individuell session varar i minst 1-1.50 tim.


Sessioner för par:

Ett första möte tillsammans bokas först när var och en fått en individuell session.

Det kan t ex handla om att det uppstått en kris i relationen och att båda parter önskar hjälp med att kommunicera med varandra. Ibland kan ett fortsatt stöd behövas en tid för ett djupare arbete. Ibland vill båda parter integrera individuella processer i ett gemensamt rum.

Parsession varar minst 2 tim.